Partners & steungevers

Het Van Gogh Museum, initiatiefnemer van dit programma, is op zoek gegaan naar partners in (ouderen)zorg en cultuur om samen te leren hoe kunstparticipatie meerwaarde kan bieden in vergrijzend Nederland. Deze organisaties delen met elkaar de overtuiging dat ze door samen te werken elkaar kunnen versterken, een groter bereik en effect kunnen hebben en efficiënter kunnen omgaan met schaarse middelen en menskracht. Met elkaar willen ze structureel werk gaan maken van kunstbelevingsactiviteiten gericht op ouderen.

Gezamenlijk hebben deze organisaties het programma Kunst Maakt de Mens opgezet. Het Van Gogh Museum (VGM) zal dit programma de komende drie jaar geleidelijk aan ontwikkelen, met de intentie om het daarna structureel te kunnen laten voortbestaan. Hiervoor ontwikkelt VGM een duurzaam samenwerkingsverband, dat zal groeien met partners uit maatschappelijke velden (zorg, woningbouw etc.) en uit de kunstwereld. In september 2015 stapten Van Gogh Brabant, startend vanuit het Vincentre, met Nuenen/Eindhoven en het Kröller-Müller Museum in.

Kunst Maakt de Mens heeft als doel om in drie jaar minimaal 1600 kwetsbare ouderen te bereiken. In het eerste jaar (september 2014- september 2015) zijn er 14 workshops in de regio Amsterdam gegeven. In het tweede jaar breidden we uit naar de Van Gogh regio’s rondom Nuenen en het Kröller Müller Museum en groeide het aantal workshops naar 35 in een jaar. Het doel voor jaar 3 is een landelijke uitbreiding naar in totaal 84 workshops. Om dit te bereiken haakten per september 2016 ook het Vincent Van GoghHuis in Zundert, het Drents Museum en het Dordrechts Museum aan.

Startpartners

Viatore ondersteunt als transitieadviespraktijk organisaties in de ouderenzorg en in andere sectoren met het vermaatschappelijken van hun werk.

Vereniging De Zonnebloem heeft een lange traditie in het verzorgen van uitstapjes van mensen met een fysieke beperking, waarvan het merendeel ouder is.

Vrijwilligersorganisatie Vier het Leven organiseert sinds 2005 sociaal-culturele activiteiten voor kwetsbare ouderen.

Het programma wordt daarnaast gesteund door de ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo binnen het programma ‘Lang Leve Kunst’.

De zorgorganisatie Cordaan levert in de regio Amsterdam zorg aan ouderen, zowel via thuiszorg als in haar verpleeg- en verzorgingshuizen.

Het Van Gogh Museum beheert de grootste collectie van schilderijen, tekeningen en brieven van Vincent van Gogh ter wereld. Het museum is gevestigd in Amsterdam, maar heeft als missie om het leven en werk van Vincent van Gogh toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen om hen te inspireren en verrijken.

Partners jaar 2 en jaar 3 

Jaar 2
Kröller-Müller
Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk van Helene Kröller-Müller. Tussen 1907 en 1922 koopt zij samen met haar man Anton Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan. Daarmee is haar verzameling een van de grootste privécollecties van de 20ste eeuw. Het Kröller-Müller Museum is het tweede huis van Vincent van Gogh. Met 91 schilderijen en ruim 180 tekeningen bezit het museum de op een na grootste Van Gogh-verzameling ter wereld.

Vincentre
Het Vincentre is een museum over het leven en werk van Vincent van Gogh tijdens zijn verblijf in Nuenen. Met de modernste technieken komt de wereld van de schilder tot leven. Ook zijn er wandelroutes door het dorp langs taferelen die Van Gogh op het doek vereeuwigd heeft. Treed letterlijk in de voetsporen van Van Gogh. Vincentre is het startpunt voor een van de wandelingen door het openluchtmuseum in Nuenen. Daar zijn maar liefst 22 locaties die aan Van Gogh herinneren.

Jaar 3
Vincent van GoghHuis
Het Vincent van GoghHuis is een kunstcentrum in Zundert op de geboortegrond van Van Gogh. Het museum biedt een actieve belevingswereld, voor zowel kunstliefhebber als toerist. Behalve de vaste tentoonstelling ‘Vincent van Gogh – De wortels van een meester’, zijn er ook wisseltentoonstellingen gericht op kunstenaars van de 20e en 21e eeuw die zich lieten of laten inspireren door het werk en/of het leven van Van Gogh. Vanaf het Vincent van GoghHuis vertrekken diverse wandel- en fietsroutes door het natuurrijke Zundert.

Drents Museum
Het Drents museum in Assen heeft een vaste collectie over de prehistorie van de provincie Drenthe met vaste en wisseltentoonstellingen. De collectie Nederlandse kunst- en kunstnijverheid 1885 – 1935 bevat werken van onder meer Vincent van Gogh. Zo is De Turfschuit (1883) een bewaard schilderij uit zijn Drentse periode waarin hij definitief besloot kunstenaar te willen worden. In Veenoord (40km van Assen) is tevens het Van Gogh Huis te bezichtigen, de plek waar Van Gogh gewoond en gewerkt heeft.

Dordrechts Museum
De eerste vijf maanden van 1877 leefde en werkte Van Gogh in Dordrecht, waar hij onder de indruk was van deze Hollandse stad en de kunst van Ary Scheffer. Behalve aan Van Gogh, besteedt het Dordrechts Museum, opgericht in 1842 door kunstliefhebbers en verzamelaars, aandacht aan zes eeuwen Nederlandse schilderkunst. Het museum kent een toonaangevende collectie die internationaal bekend en gewaardeerd is.

Steun ons

Kunst Maakt de Mens is een driejarig programma: 2014 – 2017. Het is de ambitie om het geografisch gebied waarin het programma wordt uitgerold, jaarlijks uit te breiden.

We zijn dus altijd op zoek naar partijen uit de kunst-, zorg- of welzijnssector die zich aan willen sluiten bij het initiatief. Het tweede jaar verwelkomen we in elk geval al het Kröller-Müller Museum en de Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant. Het derde jaar sluiten tevens het Van Gogh Huis Zundert, het Drents Museum en het Dordrechts Museum aan.

Steun ons
Graag nodigen wij fondsen die geïnteresseerd zijn in medefinanciering van het programma uit contact met ons op te nemen.