Kunst Maakt de Mens

Het aantal ouderen in Nederland neemt gestaag toe. Het zorgdragen voor zingeving, sociale participatie en maatschappelijke activiteit, juist ook op oudere leeftijd, vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons zorgstelsel. De verantwoordelijkheid daarvoor kan echter onmogelijk alleen bij de zorgsector liggen. Ook andere maatschappelijke domeinen

en sectoren moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is precies wat het Van Gogh Museum, transitie-adviespraktijk Viatore, zorgorganisatie Cordaan, Vereniging de Zonnebloem en vrijwilligersorganisatie Vier het Leven beogen met het programma Kunst maakt de Mens.

“Kunstparticipatie bevordert het welzijn van ouderen – daarom organiseren wij workshops”

Workshops

Kunst Maakt de Mens is een speciaal outreachprogramma waarbij het Van Gogh Museum naar mensen toekomt. Kwetsbare ouderen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de beleving van kunst. Concreet betekent dit dat het Van Gogh Museum een workshop heeft ontwikkeld die op verschillende locaties wordt geven door een ervaren kunstenaar met een didactische aantekening.

Kunstparticipatie bevordert het welzijn van ouderen. Doel van het programma Kunst Maakt de Mens is daarom het activeren van ouderen door beleving en beoefening van kunst, geïnspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh.

lees meer
We hebben al
0
workshops georganiseerd.
waaraan
0
ouderen hebben deelgenomen